Yvonne Faber

“Voor mij zijn voedsel en landbouw het kruispunt van allerlei maatschappelijke  vraagstukken. Eten is zo concreet, maar tegelijkertijd zo complex en abstract - van productie tot consumptie. Die wereld intrigeert mij. Waar dit voedselsysteem met een reden tot stand is gekomen, zijn we er inmiddels ook achter dat het niet vol te houden  is. Het moet anders en dat vraagt om een transitie waarbij ons denken en doen fundamenteel verandert. Een dergelijke verandering is niet te coördineren vanuit de kantoren, maar moet breed gedragen worden. Dat kan alleen als de hele keten aansluit. Het proces  en opzet van het lab lijken hier vanuit te gaan. Daarom wil ik meedoen.”