Xavier San Giorgi

“Wat me doet deelnemen aan het Lab is om met een grote groep gelijkgestemden en professionals vanuit diverse disciplines gezamenlijk te werken aan systeemverandering op het gebied van de landbouw en ecosysteem herstel.

Ik hoop hier kennis en ervaring op te doen met Theory-U als methodiek voor het aanpakken van complexe socio-ecologische vraagstukken rond onze welvaart en die van de aarde. De vraag is namelijk voor mij niet of er een oplossing is of dat het kan, maar of we het gezamenlijke belang en gedeelde waarde zien. Als die er is dan kan er in een korte tijd veel gebeuren!”