Wouter-Jan Schouten

“Het realiseren van duurzame voedsel systemen, met positieve returns op natuurlijk, sociaal en financieel kapitaal is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Systemen met positieve impact gaan we nooit bereiken als we vanuit bestaande paradigma’s blijven werken; we zullen met elkaar toekomstbeelden met positieve impact moeten creëren en handelingsperspectieven moeten ontdekken die ons naar een echt duurzame toekomst kunnen leiden. Ik heb er vertrouwen in dat een voedselsysteem met positieve impact op bodem, water, biodiversiteit en klimaat mogelijk is, en ik hoop en verwacht dat het innovatielab ons als deelnemers zal inspireren om met elkaar die toekomstbeelden en handelingsperspectieven vorm te geven.”