Willem Lageweg

“Ik zie de reis die het Innovatielab met en voor sleutelspelers in de wereld van landbouw en voedsel gaat organiseren als een avontuurlijke en veelbelovende tocht. Een tocht die eerst naar binnen gaat, dus naar je persoonlijke passie en drijfveren, om van daaruit gezamenlijk en met volle kracht te werken aan onze gemeenschappelijke toekomst.
De opgaven waar we voor staan zijn gigantisch. Gebundelde kracht is cruciaal om de noodzakelijke transitie in het landbouw- en voedselsysteem te versnellen. Vanuit de Transitiecoalitie Voedsel werken we daar hard aan. Ik hoop en verwacht dat het lab verrassende coalities tot stand brengt of bestaande coalities versterkt waarmee duurzaam, gezond, transparant en eerlijk het nieuwe normaal wordt in de wereld van landbouw en voedsel.”