Willem Ferwerda

"De toekomst van ons landschap ligt niet alleen in handen van boeren, natuurbeschermers, bedrijven of beleidsmakers maar in die van ons allemaal. Het landschap is de spiegel van ons innerlijk. Vanuit dat inzicht samen werken, zorgt voor acties op de grond die we voorheen niet voor mogelijk achten”