Victoria Dekker

Victoria Dekker is jurist, maar ‘daar heb je gelukkig geen last van’, zegt ze zelf. Zij begon haar loopbaan bij KPN, waar ze aan diverse reorganisaties en cultuurveranderingsprojecten werkte. Toen ze er genoeg van had om hoofdzakelijk bij te dragen aan de ‘shareholders value’, stapte ze in 2008 over naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat om het interdepartementaal overleg voor de invoering van de kilometerheffing vorm te geven. Na de val van het kabinet zette ze haar ervaring uit het bedrijfsleven in voor programma’s gericht op gedragsverandering van reizigers, met als doel om de files te verminderen. De kennis en ervaring uit deze samenwerkingsprojecten zet ze sinds 2015 in bij de directie participatie van het ministerie van IenW.


Na 3 jaar meegewerkt te hebben aan de participatie voor de Nationale Omgevingsvisie, is Victoria sinds 2018 fulltime beschikbaar voor het OFL. Als coördinator is ze naast verschillende inhoudelijke projecten betrokken bij de positionering en ontwikkeling van het platform. Als secretaris van de transitiegroep ‘verduurzaming landelijk gebied’ die een advies schreef aan de informateur, heeft ze aan den lijve de spanningen tussen verschillende wereldbeelden in het Nederlandse landbouw- en voedselsysteem ervaren. Ze was toen onder de indruk van de bevlogenheid waarmee koplopers zich inzetten voor een duurzame toekomst van het landelijk gebied. Ze vindt het dan ook een voorrecht om vanaf 2020 een rol te mogen spelen als projectleider in het kernteam van Voor de oogst van morgen.