Teo Wams

“Natuurmonumenten is sinds 1905 een beweging van mensen met hart voor de natuur. We maken ons sterk voor natuur, niet alleen in de gebieden die wij beheren, maar ook daarbuiten. Zo zien we mogelijkheden in samenwerking met boeren om samen de landschappen in Nederland en onze natuur te onderhouden en beheren met oog voor biodiversiteit. In de impact cirkel volg en adviseer ik vanuit deze achtergrond graag de innovaties uit het lab, waarbij ook het in kaart brengen van mogelijke belemmeringen en wat de verschillende prototypes echt teweeg kunnen brengen, van belang is.”