Tanja de Koeijer

“Mijn intentie is om tijdens het lab ook vooral het perspectief van de ondernemer in ogenschouw te nemen om ervoor te zorgen dat mooie ontwikkelingsrichtingen worden ontwikkeld die ook vanuit een ondernemersperspectief aantrekkelijk zijn. Op die manier hoop ik ervoor te zorgen dat we de meest kansrijke ontwikkelingsrichtingen aangrijpen om daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame, natuurinclusieve en circulaire landbouw."