Suzanne Ruesink

“Op dit moment willen zoveel partijen verandering, maar er gebeurt niks. Ik hoop dat er aan het einde van dit lab een visie ligt voor de landbouw en voedsel sector in NL voor de lange termijn waar de boer ook achter kan staan. Daarnaast wil ik graag gezamenlijk met andere partijen (overheid, keten, retail) beginnen met stappen zetten richting deze visie.”