Susan Drion

“Mijn grootste wens is dat er meer toekomst voor de Nederlandse landbouw is. Dat er een diversiteit aan productiemethoden en boeren bestaat. Dat boeren zowel emotioneel als economisch gewaardeerd worden. Dat boer zijn een aantrekkelijk en enigszins toegankelijk beroep is.


Een aantal structurele zaken, zoals de relatie tussen platteland en stad, de grondprijzen en verdienmodellen gestoeld op kostenefficiëntie, lijken zo’n toekomst in de weg te staan. Dit zijn zaken die we integraal moeten aanpakken, met mensen uit het gehele voedselsysteem.  Ik hoop dat Voor de Oogst van Morgen een plek gaat zijn waar we gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen.”