Stephen Kronenburg

“Het innovatielab is een mooie kans om met stakeholders vanuit de gehele voedsel waardeketen na te denken over concrete initiatieven om de keten te verduurzamen. Ik zie er naar uit me verder te laten inspireren door verschillende deelnemers op het gebied van duurzaamheid, een breed netwerk binnen de keten op te bouwen en tegelijkertijd concrete input te verzamelen om de duurzaamheidsstrategie voor de AGF keten (aardappelen, groente en fruit) van Albert Heijn vorm te kunnen geven.
Ik hoop dat we als groep gezamenlijk concrete initiatieven kunnen ontplooien die zorgen voor verdere verduurzaming van de voedselwaardeketen en daarnaast aansluiten bij de doelen die de verschillende stakeholders meebrengen vanuit hun organisaties.“