Saskia Joha- van Abswoude

“Als boerin vind ik het belangrijk om erkenning en herkenning te krijgen van verschillende partijen binnen het landbouwsysteem. Het lab is voor mij een unieke mogelijkheid om in een relatief korte tijd met verschillende partners en stakeholders te spreken over de ‘oogst van morgen.’ Mijn wens is dat er nieuwe verbindingen worden aangegaan om de transitie-opgave meer vaart te geven. Hopelijk ontstaat er een helder speelveld met elkaar, een investeringshorizon, handvatten en een netwerk om de voedsel en landbouwtransitie een duw, beter nog, een slinger te geven!"