Ron Methorst

“De uitdagingen van de landbouw zijn groot en vragen om nieuwe verbindingen. Voor de oogst van morgen biedt heel veel aanknopingspunten en is een prachtige kans om met een brede groep mensen te werken aan nieuwe benaderingen vanuit brede en soms ook andere perspectieven om zo een mooi en gezond voedselsysteem in een veerkrachtig platteland te kunnen waarborgen.”