Rienke Groot

“De transitie naar een duurzame landbouw is een grote opgave, maar kan ons als samenleving heel veel brengen. We hebben veel te winnen aan biodiversiteit, gezondheid, een mooi landschap, goed en lekker voedsel en inkomen & werkplezier. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage aan deze transitie te leveren. Door te laten zien hoe we een aantrekkelijk leefklimaat kunnen realiseren waarin een florerende agro-foodsector samen kan gaan met biodiversiteit, landschap, water en recreatie.”