Piet Hermus

“Ik wil graag een integrale streekbenadering zoeken met de mensen in de streek. Het lab zie ik als middel hierbij. Ikamer wil graag werken aan klimaat, (landbouw)bodem in een omgeving die ook sociale cohesie bevordert, waarbij er voldoende capabele handen en hoofden overblijven om dat mogelijk te maken (in bijv. landbouw). Mede vanuit Boeren hebben een Oplossing. Maar dan samen met burgers.”