Peter Groot Koerkamp

“Kijkend naar het systeem van landbouw en voedsel, kan ik met zekerheid zeggen dat er heel veel bruikbare kennis op de plank ligt. Echter, daarmee hebben we nog geen oplossingen. Bij de meeste innovatie zie ik dat het mis gaat in de praktijk; het bestaande systeem is immers robuust en niet van zichzelf geneigd tot verandering. In het Innovatielab zie ik professionals uit allerlei werelden hun kennis, ervaring bundelen. Dat is onmisbaar, want het systeem is zo complex dat we enkel met interdisciplinaire teams die én de technische én sociale aspecten van hun gewenste innovaties meenemen in hun ontwerp, tot veranderingssuccessen kunnen komen.”