Onno van Eijk

Onno van Eijk werkt als vernieuwer, versneller en verbinder aan een duurzame toekomst van ons voedselsysteem. Hij helpt mensen en organisaties om met een open blik te kijken naar zichzelf, elkaar en naar die toekomst. “Met een open blik, kun je je toekomst zien” zo is zijn motto. Door uit te dagen en mee te zoeken, helpt hij om daar ook concreet mee aan de slag te gaan.

Sinds 2019 werkt Onno als zelfstandig professional vanuit blikopeners.nu. Daarvoor werkte hij o.a bij Imagro, Natuur&Milieu en Wageningen UR. Hij begon zijn werk bij het ministerie van LNV. Ervaring in deze heel verschillende domeinen, hebben hem geleerd om vanuit heel  verschillende invalshoeken naar een vraagstuk te kunnen kijken. “Als je oog hebt voor verschillende belangen en perspectieven, kun je deze ook met elkaar verbinden. Verbinden om samen op weg te gaan naar een volhoudbare toekomst voor onze landbouw, ons voedsel en onze aarde”.