Marjolijn Sonnema

“We moeten een beweging maken naar kringlooplandbouw en daarbij is alles nodig wat eraan kan bijdragen. Het is belangrijk dat we blijven zoeken, naar praktische en concrete concepten die nu al werken of kansrijk worden. Behalve diversiteit van aanpakken gaat het ook om het vinden van schaalbare, realistische en ‘volhoudbare’ manieren van landbewerking en voedselproductie. Vanuit mijn rol bij ‘De oogst van morgen’ zal ik dus scherp letten op de diversiteit en bruikbaarheid van de ideeën.”