Marion Kunstt-Verhoeven

“Ik zie ernaar uit om binnen het innovatielab te werken aan een toekomstbestendige landbouw en veehouderij in Nederland, waarbij we integraal samenwerken aan een gezonde omgeving voor mens en dier. Ik wil zelf een bijdrage te leveren door waar ik me mee bezig houdt, namelijk certificering en innovatie voor keten duurzaam varkensvlees, te delen met anderen en gezamenlijk te werken aan integraal duurzame oplossingen voor de landbouwsector en veehouderij als geheel. Daarnaast hoop ik zelf nieuwe inspiratie op te doen.”