Marinus Bogaard

“Als waterschapper ben ik op zoek naar een duurzame en gezamenlijke lange termijn aanpak waarbij de melkveehouderij bedrijven schoon water als één van de basisbronnen voor de melkproductie gaan zien en zo gebruiken. Ook besef ik dat klimaatontwikkelingen vragen om antwoorden op systeemniveau. Daarom zie ik het innovatielab als een unieke kans om op gezamenlijke zoektocht te gaan, kijkend over eigen grenzen, met de belangrijkste stakeholders rondom het melkveebedrijf. Om samen vast te stellen wat echt duurzaam is.”