Maria van Maanen

“De focus op transitie en de radicale systeembenadering van Voor de oogst van morgen spreekt me enorm aan. Omdat de inbedding in de samenleving intrinsiek in ons plan Toekomstboeren verweven zit, biedt dit een mooie kans om het al in vroeg stadium met mensen uit verschillende hoeken te delen, elkaar te inspireren en waar mogelijk samen te werken.

Aan het einde van het lab zie ik voor me dat we als groep zicht hebben op welke systeemverandering nodig is, op hoe dat moet en dat we gezamenlijk staan in een breed netwerk brede netwerken met gemeenschappelijke focus. Persoonlijk hoop ik startklaar te zijn voor een pilot samenwerking/ uitwisseling met andere relevante partijen- (in)zicht op inbedding van ons plan op optimale schaal.”