Marco de Redelijkheid

“Mijn motivatie om deel te nemen aan het Lab komt voort uit een overtuiging dat ons hele voedsel- en landbouwsysteem is vastgelopen. Hoewel er allerlei kleine lichtpuntjes zijn, is de noodzakelijke transitie naar een duurzamer, natuurlijker en gezonder systeem nog niet echt begonnen. En de tijd dringt!

Vanuit mijn rol als beleidsadviseur ervaar ik dat we als Waterschap Limburg ook weinig echte stappen zetten. Waar we aan werken lijkt soms onbeduidend vergeleken met de enorme opgaven die voor ons liggen. Iedereen ziet dat maatregelen om Limburg klimaatadaptief te maken, moeten worden gezocht aan de bron: de sponswerking van het landschap herstellen. In de praktijk richten we onze focus toch vooral op technische end-of-pipe oplossingen. Die liggen nu eenmaal het dichter bij de onze waterbouwcultuur en zijn sneller te realiseren dan een landschapstransitie. Daarvoor moet je allerlei partijen meekrijgen, met een totaal andere aanpak waar we als waterschap weinig ervaring mee hebben.

Daarom wil ik in dit lab nieuwe tools verkennen om partijen mee te krijgen in transities. Ook hoop ik dat we in groepen  ideeën kunnen omvormen tot concrete plannen met de bijbehorende strategie om er een succes van te maken.”