Louise Vet

“De coalities en prototypes die voortkomen uit het lab van de Oogst van Morgen geven uitwerking aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en daarom draag ik daar vanuit mijn ervaring en netwerk graag aan bij."