Jos van Lent

“Hoe kunnen we de milieubelasting vanuit de landbouw, met name de veehouderij en de emissies naar lucht verminderen en daarbij een sterke landbouwsector behouden in Brabant? Dat is mijn vraag waarmee ik instap in het innovatielab. Daarbij vind ik dat er veel meer mogelijk is in de landbouw dan nu gedacht vaak wordt en dat we door anders te werken andere landbouwsystemen kunnen ontwikkelen. Ik werk zelf in samenwerking met anderen aan de vernieuwing van stallen. In het lab zou ik graag contacten willen opdoen vanuit partijen die nu niet met innovaties in stallen bezig zijn of met heel andere innovaties bezig zijn. En ik wil graag leren hoe je partijen op de voorgestelde werkwijze met elkaar kan laten samenwerken.”