Jan Willem Straatsma

“Voeding en landbouw, energie en klimaat, circulaire economie! We zijn al in transitie. Daarbij ervaren we trots en onbehagen. Zowel burgers, boeren, buitenlui, ngo's, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Er is veel vernieuwingskracht beschikbaar welke gebundeld dient te worden. Ik zie het innovatielab als innovatiecentrum wat die bundelende rol gaat vervullen.

Ik hoop dat er aan het einde van het lab een vitaal netwerk functioneert waar gebundelde vernieuwingskracht vanuit gaat naar onze grote opdrachten op het terrein van duurzame voeding, gezondheid en landbouw. Daarnaast zie ik voor me dat we als labpartners, door het delen van opgedane inzichten, werk hebben gemaakt van opschaling. Voorbij best practises naar next practises mét schaal. En tenslotte, dat er een leiderschapscollectief opgebouwd is die zorgt voor nieuwe duurzame collectieve praktijken.”