Jan van Bergen

“Om de langetermijndoelen van het milieu-, klimaat- en natuurbeleid te halen is een ingrijpende verandering nodig in het landbouw- en voedselsysteem. In het innovatielab richt ik me op de uitdagingen voor de dierlijke productie. Wat kan ik als beleidsmaker leren en wat kan ik toevoegen door de verbinding aan te gaan in dit traject voor co-creatie. Ik hoop dat het lab veel inspiratie en initiatieven gaat opleveren voor de verduurzaming in de veehouderij.”