Jan Bos

“Ik heb de afgelopen jaren, met pijn in mijn hart, veel leven zien verdwijnen uit het landelijk gebied. De laatste tijd ben ik hoopvol, het bruist, er zit verandering in de lucht. Een uitgelezen kans dus om de trend te keren en de rijkdom van bloemen, insecten en vogels terug te laten keren. Dat betekent op een nieuwe manier om gaan met het produceren en consumeren van ons eten. Het innovatielab kan hieraan bijdragen door de beweging die nu op gang komt te versterken en versnellen en met elkaar uit te vinden hoe we de rijkdom aan hoopvolle ontwikkelingen om ons heen kunnen opschalen en verder brengen.  Mijn wens is dat Natuurmonumenten, als organisatie, als beheerder van graslanden en akkers en als beweging van meer dan 700.000 mensen met hart voor natuur, een belangrijke bijdrage levert aan deze transitie. En dat we zo het Nederlandse landschap nog weer mooier maken!”