Jacomijn Pluimers

Ik hoop dat we aan het einde van het Oogst van morgen traject een beweging in gang hebben gezet die resulteert in herstel van biodiversiteit. Dat doen we door te verkennen hoe we boeren kunnen belonen voor hun prestaties voor biodiversiteit. Vanuit de biodiversiteitsmonitor hopen we samen te starten met regionale partners door heel Nederland aan concrete projecten en het testen van nieuwe verdienmodellen ”