Henk Renting

“Ik ben geïnspireerd door de aanpak en werkwijze van het innovatielab. Ik heb eerder al eens kennis gemaakt met de U-theorie, maar er nooit zelf echt mee kunnen werken en dit lijkt me een zeer inspirerende ervaring. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat oplossingen voor de uitdagingen van ons voedsel- en landbouwsysteem in onderlinge samenwerking tussen verschillende belanghebbenden zal moeten plaatsvinden en dat hiervoor nieuwe en niet altijd voor de hand liggende verbindingen gerealiseerd moeten worden. Het Innovatielab lijkt me hiertoe veelbelovend.

Mijn intentie om mee te doen aan het lab is met name om bij te dragen aan vernieuwende oplossingen in relatie tot enerzijds HBO en MBO onderwijs, die een belangrijke bijdrage kan spelen in het opleiden van nieuwe professionals om de voedseltransitie vorm te geven. Anderzijds is mijn intentie om bij te dragen aan vernieuwende oplossingen en initiatieven die een brug slaan tussen stad en platteland en tussen boer en burger, vanuit mijn betrokkenheid bij de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda.”