Hans Koot

“De provincie Zuid-Holland daagt Voedselpioniers uit om samen te werken aan duurzame innovaties voor de landbouwsector in de vorm van proeftuinen. Deze proeftuinen worden ondersteund door de het open InnovatieNetwerk Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Ik zou graag de ervaring van het verandernetwerk van de Voedselfamilies, ons Kennisteam en onze provinciale proeftuinen willen verbinden met andere netwerken. Mijn wens is dat het lab nieuwe samenwerkingsrelaties bespoedigt om zo impact te vergroten en te verbreden voor de verduurzaming van de landbouw- en voedselketen.”