Erik Pool

”De aarde kan ons zoveel schenken als we ons een goede gast tonen. In het innovatielab verwacht ik die ondertoon in alle ontmoetingen aan te treffen, als een basis, een vertrekpunt voor samenwerking aan mooie initiatieven waarmee we een natuurlijke lanbouwtoekomst kunnen bouwen. Soms ben ik sceptisch over het eigen oplossend vermogen. Ik hoop dat het lab laat zien dat het optimisme mag overheersen als we uit ons eigen hokje stappen en samen willen optrekken. Dat lukt denk ik het beste door concrete projecten beet te pakken en daar wat van te maken - met onze poten in de vruchtbare klei dus.”