Ellen van Weeghel

“Mijn persoonlijke en professionele ambities zijn hoog en gedreven door het ideaal van een duurzame maatschappij met zeer hoge levensstandaarden, zonder trade-offs. In mijn idealisme streef ik naar positief welzijn voor dieren, het ondersteunen en begrijpen van het potentieel van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mens en dier. Dit vergt een andere manier van denken, werken, produceren en consumeren. In het lab wil ik graag de samenwerking aangaan en inspiratievolle contacten opdoen. Samen een vruchtbare grond creëren en samen zaadjes planten en kiemen de kans geven om te bloeien en te floreren. Mijn bijdrage zal liggen op het gebied van streven naar duurzame veehouderij. Dit doen wij – bij WUR – op een reflexieve, interactieve en ontwerpende manier.”