Drees Peter van den Bosch

“Een groot deel van de afgelopen 10 jaar heb ik besteed om mijn eigen visie op de voedsel in de praktijk te brengen. Ik ben nu op zoek naar inspiratie om ook op een andere manier invulling te geven aan mijn missie. Ik wil dat ook graag breder doen samen met anderen. Aan het einde van het lab hoop ik dat we samen inzicht, overzicht en handelingsperspectief hebben om samen nieuwe wegen in te slaan om de transitie te versnellen.”