Douwe Jonkers

“De landbouw in Nederland is onlosmakelijk verbonden met de delta die we zijn en heeft het land mede in belangrijke mate gevormd: land van water en bodem. De vruchtbare delta biedt de landbouw veel mogelijkheden. De intensieve interactie tussen oppervlaktewater, bodem en grondwater en de vele functies die we aan gebieden toekennen maakt dat de landbouw een grote invloed heeft op en afhankelijk is van de omgeving. Het gezamenlijk met elkaar invulling geven aan ‘duurzame landbouw’ zodanig dat die is afgestemd op de omgeving en de ondernemer in staat is om op een maatschappelijke gewaardeerde wijze te boeren en een inkomen te verdienen inspireert me om mee te doen aan het innovatielab. Ik draag zelf ook graag aan deze ontwikkeling bij.”