Coen van Dedem

“In het lab wil ik vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden, ervaringen en expertise een beeld krijgen van wat er mogelijk en uitvoerbaar is en tot een aantal concrete projecten komen vanuit een gedeelde toekomstvisie en doelstellingen. Ik breng hierin mijn kennis over grondexploitatie en pensioenfondsen mee waarin ik werk aan financiering voor natuurinclusieve streekboerderijen”.