Berno Strootman

"De omschakeling naar een duurzame en gezonde voedselproductie in een aantrekkelijk landschap, is één van de belangrijkste transities in het landelijk gebied voor de komende jaren. We moeten toe naar een betere deal tussen boer en maatschappij. Ik hoop op een voortvarende en daadkrachtige transitie naar een landbouw met bestaanszekerheid en een goed inkomen voor de boer in combinatie met een aantrekkelijk, toegankelijk, duurzaam en biodivers landschap."