Bauke Wierda

Koopmans Koninklijke Meelfabrieken is een familiebedrijf met een lange en rijke historie, dat richt zich op de toekomst. Hieraan is onlosmakelijk goede zorg voor de wereld om ons heen verbonden. Wij pakken binnen onze keten de regie als het gaat om verschillende duurzaamheidsthema's maar wij kunnen dat niet alleen. Mijn wens is dat we middels het innovatielab nog breder in de keten goed rentmeesterschap kunnen bewerkstelligen. Ik kijk ernaar uit om samen met andere deelnemers een herkenbare en intrinsiek gemotiveerde groep te vormen die anderen inspireert om aan te sluiten bij bestaande initiatieven of zelf initiatieven te ontplooien om zo bij te dragen aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.”