Annelie Boogerd

“Wat mij inspireert aan het lab is haar methodiek, om via echte co-creatie de transitie naar natuur-inclusieve landbouw en/of kringlooplandbouw vorm te geven. Ik heb tijdens de eiwitdialoog (2008/2009) een voorloper van de labmethode gebruikt en ben nog steeds onder de indruk van het effect op het gehele veld, ook 10 jaar na dato.

Aan het einde van dit traject hoop ik dat er een paar mooie projecten zijn ontstaan die laten zien hoe het wel kan, en wat je niet moet doen. Wellicht een groter project dat in het Nationaal Strategisch Plan van het GLB (Gemeenschappelijk Europees Landbouw Beleid)uitgevoerd kan worden.  Ik ben ook benieuwd te zien of deze methode (social innovatie lab) als tool opgenomen kan worden in het Nationaal Strategische Plan, onder het hoofdstuk innovatie. Zodat meer boeren en hun omgeving waarin ze opereren, geholpen worden de transitie naar kringlooplandbouw en/of natuur inclusieve landbouw te maken.”