Anne Wim Vonk

"Ik werk al zes jaar samen met Brabantse partijen aan de vraag hoe we emissies vanuit de landbouw naar water kunnen verlagen. Er worden stappen gezet, maar het gaat langzaam. Ik zoek creativiteit in nieuwe oplossingen op dat vlak. En naar nieuwe methoden om oplossingen dichterbij te brengen. Naast waterkwaliteit speelt ook klimaat (droogte & wateroverlast & CO2 uitstoot) en diverse vraagstukken binnen de agrarische sector (grondgebonden melkveehouderij, etc). Ik hoop in het lab tools en mensen te vinden om die puzzel op te lossen. De methodiek om op een versnelde manier prototypen te ontwikkelen trok mijn aandacht. Ik hoop dat wij als groep in het lab een aantal nieuwe initiatieven ontwikkelen, en een nuttig netwerk vormen.”