Alex Datema

“Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw, het deltaplan biodiversiteitsherstel en de SDG’s, allemaal hebben ze gemeen dat we iets vragen van de boer. We weten inmiddels dat de oude oplossingen niet gaan werken. Daarom is het zo mooi dat een groep mensen bereid is tijd en energie te steken in het zoeken naar oplossingen die ver buiten de gebaande paden liggen, en dat er gekeken wordt naar het hele systeem en niet alleen naar het primaire proces op de boerderij. Voor mij is een ander helder uitgangspunt dat we moeten zoeken naar oplossingen geredeneerd vanuit een gebiedsgerichte aanpak, de “one size fits all” oplossingen uit het verleden werken niet meer. Samen, gebiedsgericht en innovatief dat zijn de kernwoorden van de nieuwe oplossingen.”