Aldert van Eck

“De landbouw en veehouderij in Nederland moet duurzaam worden. Als boerenzoon en als ambtenaar bij het ministerie van LNV weet ik dat we met elkaar aan de slag moeten om aan de toekomst van de landbouw te werken. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt investeren in elkaar. Ik zie het lab als plek waar werelden bij elkaar komen en waarin we met gemotiveerde mensen samen kunnen werken aan nieuwe ideeën om de transitie in de landbouw vorm te geven.”