Wie doet er al mee en waarom?

Op basis van onze gesprekken met deelnemers voegen we mensen aan deze lijst toe. Wil jij graag geïnterviewd worden? Neem dan contact met ons op via info@oogstvanmorgen.net

 

Anne van Doorn

Coördinator onderzoek Natuurinclusieve Landbouw - Wageningen University & Research

Anne van Doorn.jpg

“Mijn intentie om mee te doen met het innovatielab is dat ik graag het systeemdenken met betrekking tot voedsel, landbouw en natuur een stap verder wil brengen, en dan vooral de operationalisatie daarvan in beleid, de keten en in gebieden. Ik kijk er daarom naar uit om samen met andere doeners en denkers wezenlijke stappen te zetten naar een natuurinclusief landbouw- en voedselsysteem via dit proces, waarin we nieuwe inzichten oogsten, onze leiderschapskwaliteiten vergroten en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan. Allemaal voor een rijke oogst van morgen!”


Xavier San Giorgi

Architect, Agroforestry & Food Forestry - Food Forestry Development

Xavier.jpg

“Wat me doet deelnemen aan het Lab is om met een grote groep gelijkgestemden en professionals vanuit diverse disciplines gezamenlijk te werken aan systeemverandering op het gebied van de landbouw en ecosysteem herstel.

Ik hoop hier kennis en ervaring op te doen met Theory-U als methodiek voor het aanpakken van complexe socio-ecologische vraagstukken rond onze welvaart en die van de aarde. De vraag is namelijk voor mij niet of er een oplossing is of dat het kan, maar of we het gezamenlijke belang en gedeelde waarde zien. Als die er is dan kan er in een korte tijd veel gebeuren!”


Piet Hermus

Stichting De Amerkantop

“Ik wil graag een integrale streekbenadering zoeken met de mensen in de streek. Het lab zie ik als middel hierbij. Ikamer wil graag werken aan klimaat, (landbouw)bodem in een omgeving die ook sociale cohesie bevordert, waarbij er voldoende capabele handen en hoofden overblijven om dat mogelijk te maken (in bijv. landbouw). Mede vanuit Boeren hebben een Oplossing. Maar dan samen met burgers.”


Nils den Besten

Melkveehouder

Nils Den Besten.jpg

“De landbouw in Nederland en met name de melkveehouderij, staat voor/in een transitie. Veel mensen, vooral buiten de sector hebben hier een mening over. Maar als boer heb je vaak niet de geestelijke of financiële vrijheid om te veranderen. In het lab wil ik onderzoeken hoe de duurzame toekomst van de melkveehouderij in nederland eruit kan zien inclusief het traject om daar te komen. Ik hoop dat we naast een gedeeld gevoel van richting onder de deelnemers, ook een pad kunnen formuleren voor ondernemers welke een lonkend perspectief biedt.”


Marco de Redelijkheid

Beleidsadviseur Watersysteem en Waterketen - Waterschap Limburg

Marco de Redelijkheid.jpg

“Mijn motivatie om deel te nemen aan het Lab komt voort uit een overtuiging dat ons hele voedsel- en landbouwsysteem is vastgelopen. Hoewel er allerlei kleine lichtpuntjes zijn, is de noodzakelijke transitie naar een duurzamer, natuurlijker en gezonder systeem nog niet echt begonnen. En de tijd dringt!

Vanuit mijn rol als beleidsadviseur ervaar ik dat we als Waterschap Limburg ook weinig echte stappen zetten. Waar we aan werken lijkt soms onbeduidend vergeleken met de enorme opgaven die voor ons liggen. Iedereen ziet dat maatregelen om Limburg klimaatadaptief te maken, moeten worden gezocht aan de bron: de sponswerking van het landschap herstellen. In de praktijk richten we onze focus toch vooral op technische end-of-pipe oplossingen. Die liggen nu eenmaal het dichter bij de onze waterbouwcultuur en zijn sneller te realiseren dan een landschapstransitie. Daarvoor moet je allerlei partijen meekrijgen, met een totaal andere aanpak waar we als waterschap weinig ervaring mee hebben.

Daarom wil ik in dit lab nieuwe tools verkennen om partijen mee te krijgen in transities. Ook hoop ik dat we in groepen  ideeën kunnen omvormen tot concrete plannen met de bijbehorende strategie om er een succes van te maken.”


Maarten Robben

Eindbaas Serious Gaming & Simulation - Frisse Blikken

Maarten Robben.jpg

“Ik hoop dat we als deelnemers in dit lab uitkomen op een gedeelde visie gecombineerd met enkele concrete eerste stappen richting een echt duurzame en circulaire Nederlands landbouw systeem. Persoonlijk wil ik vanuit mijn bedrijf bijdragen aan een systemische verandering door middel van een multi-stakeholder serious live game. Ik ga er voor om dat zo breed mogelijk gedragen te doen binnen de groep en hoop dat we straks veel ambassadeurs hebben die deze game gaan faciliteren binnen Nederland en daarbuiten.”


Henk Renting

Docent & onderzoeker Stedelijke Voedselsystemen - Aeres Hogeschool Almere

Henk+Renting.jpg

“Ik ben geïnspireerd door de aanpak en werkwijze van het innovatielab. Ik heb eerder al eens kennis gemaakt met de U-theorie, maar er nooit zelf echt mee kunnen werken en dit lijkt me een zeer inspirerende ervaring. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat oplossingen voor de uitdagingen van ons voedsel- en landbouwsysteem in onderlinge samenwerking tussen verschillende belanghebbenden zal moeten plaatsvinden en dat hiervoor nieuwe en niet altijd voor de hand liggende verbindingen gerealiseerd moeten worden. Het Innovatielab lijkt me hiertoe veelbelovend.

Mijn intentie om mee te doen aan het lab is met name om bij te dragen aan vernieuwende oplossingen in relatie tot enerzijds HBO en MBO onderwijs, die een belangrijke bijdrage kan spelen in het opleiden van nieuwe professionals om de voedseltransitie vorm te geven. Anderzijds is mijn intentie om bij te dragen aan vernieuwende oplossingen en initiatieven die een brug slaan tussen stad en platteland en tussen boer en burger, vanuit mijn betrokkenheid bij de City Deal Voedsel op de Stedelijke Agenda.”


Dennis Kerkhoven

Stichting 0.0

Dennis-kerkhoven-200x200.png

“Systeemtransformatie middels het U-proces, dat is wat mij trekt in het Lab. Ik zoek naar de volgende stap in de Governance rondom deze complexe opgaaf. Hoe kunnen we door een integrale Governance door bestaande transitiepijn (vaak financieel, juridisch en economisch gerelateerd)  bewegen en conflicten elegant transformeren? Daarnaast breng ik graag de praktijk en onze (systeem)dilemma's vanuit de integrale gebiedsontwikkeling in, vanuit de pilot in de Regio Rivierenland en in Noord-Holland en de praktijk vanuit de Wink (kwalitatieve kennis en ken- en stuurgetallen rondom diverse landbouw werelden) ten behoeve van positieve regeneratieve landbouw.”


Daniëlle de Nie

Mede-oprichter en mede-directeur - Wij.land

Danielle van Diepen.jpg

“Wat ik inspirerend vind aan het lab is de verbinding van beleid naar praktijk, naar concrete acties in verbinding met andere ‘bottom-up’ initiatieven. En dat met elkaar. Ik zie er naar uit dat we als groep een sterke connectie opbouwen en elkaar weten te vinden. Maar niet alleen dat, ik ga ook graag met een concreet plan voor opvolging aan de slag, met begrip voor elkaar en ieders rol in complexe transities. Tenslotte zoek ik via dit lab ook meer ‘aanhaking’ van ons bottom-up initiatief met andere initiatieven en verbinding in de regio.”


Chris Sandkuijl

Projectmanager gebiedsontwikkeling - Natuurgrenspark De Groote Heide

Chris Sandkuijl.png

“Wat mij inspireert, zijn de kansen die de Oogst van Morgen biedt voor landschap en biodiversiteit. Ik wil daar graag een bijdrage aan leveren. Door samen te werken in het lab kunnen we hopelijk vlot vooruitgang boeken richting een duurzamer platteland. Waar het goed toeven is voor mens, plant en dier.”


Rachelle Eerhart

Rechtstreex

Acr1619216233408-2831048.png

“Met Rechtstreex werken we hard aan het neerzetten van een voorbeeld van hoe de voedselvoorziening er in de toekomst uit kan zien. Ik ben benieuwd naar andere voorbeelden en hoe we daarvan kunnen leren. Daarnaast wil ik me graag verder verdiepen in Theory-U en alles dat daarbij komt kijken. Ik kijk er naar uit samen tot een mooi netwerk te groeien dat elkaar de komende jaren kan blijven inspireren.”


Maria van Maanen

Toekomstboeren

OFL_Logo_online_ex_pos_nl.png

“De focus op transitie en de radicale systeembenadering van Voor de oogst van morgen spreekt me enorm aan. Omdat de inbedding in de samenleving intrinsiek in ons plan Toekomstboeren verweven zit, biedt dit een mooie kans om het al in vroeg stadium met mensen uit verschillende hoeken te delen, elkaar te inspireren en waar mogelijk samen te werken.

Aan het einde van het lab zie ik voor me dat we als groep zicht hebben op welke systeemverandering nodig is, op hoe dat moet en dat we gezamenlijk staan in een breed netwerk brede netwerken met gemeenschappelijke focus. Persoonlijk hoop ik startklaar te zijn voor een pilot samenwerking/ uitwisseling met andere relevante partijen- (in)zicht op inbedding van ons plan op optimale schaal.”


Jos van Lent

Provincie Brabant

Lent+Jos+van.jpg

“Hoe kunnen we de milieubelasting vanuit de landbouw, met name de veehouderij en de emissies naar lucht verminderen en daarbij een sterke landbouwsector behouden in Brabant? Dat is mijn vraag waarmee ik instap in het innovatielab. Daarbij vind ik dat er veel meer mogelijk is in de landbouw dan nu gedacht vaak wordt en dat we door anders te werken andere landbouwsystemen kunnen ontwikkelen. Ik werk zelf in samenwerking met anderen aan de vernieuwing van stallen. In het lab zou ik graag contacten willen opdoen vanuit partijen die nu niet met innovaties in stallen bezig zijn of met heel andere innovaties bezig zijn. En ik wil graag leren hoe je partijen op de voorgestelde werkwijze met elkaar kan laten samenwerken.”


Jeroen Mulder

Provincie Brabant

Jeroen%2BMulder.jpg

“De urgentie om het anders en beter aan te pakken, dat is wat mij inspireert om mee te doen aan het Lab. Vanuit de provincie hoop ik door deelname ook extra inzichten voor de mogelijkheden in Brabant/Groote heide te krijgen. Daarnaast kijk ik uit naar gedeelde inzichten, gedeelde ambities en gedeelde kennis en kennissen. Met als doel op de langere termijn natuur-inclusief ondernemen op een hoger niveau te krijgen.”


Drees Peter van den Bosch

Oprichter - Willem en Drees

foto Drees Peter van den Bosch (2).jpg

“Een groot deel van de afgelopen 10 jaar heb ik besteed om mijn eigen visie op de voedsel in de praktijk te brengen. Ik ben nu op zoek naar inspiratie om ook op een andere manier invulling te geven aan mijn missie. Ik wil dat ook graag breder doen samen met anderen. Aan het einde van het lab hoop ik dat we samen inzicht, overzicht en handelingsperspectief hebben om samen nieuwe wegen in te slaan om de transitie te versnellen.”


Daan van Diepen

Oprichter - Ptthee

DaanvanDiepen.jpg

“Wat mij aantrekt aan het lab, is dat we als groep voor een langere periode samenwerken, van idee tot prototype, met een groep die bestaat uit zeer diverse achtergronden en posities in het landbouwsysteem. Ik hoop door dit lab nog meer inzicht in hoe wij met onze start-up ptthee, een zo'n groot mogelijke impact kunnen hebben, door het huidige landbouwsysteem goed te begrijpen. Daarnaast verwacht ik nieuwe samenwerkingen, een hoop kennis en inzichten te krijgen. Ik kijk er naar uit te komen tot een "we gaan het doen" mentaliteit; we hebben de tijd gehad om het systeem te begrijpen, en we zijn er nu klaar voor om het ook echt te gaan doen.”


Cedric Bousche

Voedselbosbouwer - Stichting Amerkantop

Cedric Bousche.JPG

“Ik zie de potentie van het lab om als een verbonden, transitie aanjagende groep elkaar te steunen en gesterkt allemaal onze rol te spelen in de eigen omgeving, bouwend aan een goede leefomgeving. Ik kijk er naar uit met kennis en energie in de groep en in de gebiedscoöperatie te staan om te kunnen bijdragen aan vervolgprojecten.”


Ellen van Weeghel

Junior onderzoeker & PhD candidate - Wageningen University & Research, afdeling Veehouderij en Omgeving

unnamed5.jpg

“Mijn persoonlijke en professionele ambities zijn hoog en gedreven door het ideaal van een duurzame maatschappij met zeer hoge levensstandaarden, zonder trade-offs. In mijn idealisme streef ik naar positief welzijn voor dieren, het ondersteunen en begrijpen van het potentieel van de natuur en het verbeteren van de kwaliteit van leven van mens en dier. Dit vergt een andere manier van denken, werken, produceren en consumeren. In het lab wil ik graag de samenwerking aangaan en inspiratievolle contacten opdoen. Samen een vruchtbare grond creëren en samen zaadjes planten en kiemen de kans geven om te bloeien en te floreren. Mijn bijdrage zal liggen op het gebied van streven naar duurzame veehouderij. Dit doen wij – bij WUR – op een reflexieve, interactieve en ontwerpende manier.”


Mireille Winkelmolen

Projectmanager - Huis van de Brabantse Kempen

unnamed4.jpg

“Wat mij aanspreekt in het lab is dat we de transitie van het platteland tastbaar maken. We gaan samen aan de slag en delen op een andere en verfrissende wijze onze kennis en ambities met elkaar. Ik hoop inspiratie te vinden zodat we samen projecten kunnen ontwikkelen die de vitaliteit van het platteland (in De Kempen) kunnen versterken. Meer kringlooplandbouw, meer beleving voor inwoners, nieuwe verdienmodellen voor ondernemers in een groen klimaatbestendig landschap. Daar gaat mijn energie naar uit.”


Renee Zijlstra

Kernteamlid - Bewust Bodemgebruik
Kwartiermaker - Programma Verrijkende Landbouw

unnamed3.jpg

“Het bundelen van krachten voor het ontwerpen van een nieuw duurzaam landbouwsysteem (systeem-B) is wat mij motiveert in te stappen in dit lab. Ik hoop aan het einde van dit lab gezamenlijk meer inzicht in het landbouw en voedselnetwerk te hebben opgebouwd en al werkelijkheid hebben kunnen maken van systeem B, op plekken in Nederland. Ik kijk er verder naar uit te leren van en me laten inspireren door anderen in het landbouw en voedselnetwerk.”


Xander Beks

Oprichter - i4nature

Xander+Beks.jpg

“Ik geloof dat we als Agri & Food sector op zoek moeten naar de wegen van morgen. Die vinden we door als “ecosysteem samen werkend” andere dingen te gaan doen. Wat het is weten we niet, maar we hebben het hele systeem nodig om dit te ontdekken. Het innovatielab biedt in mijn ogen ruimte om deze reis te maken en vooral met zijn allen te leren.

Ik hoop aan het eind van het lab te kunnen laten zien dat de manier van werken in het nieuwe paradigma, voedingsbodem biedt en raakvlak om met anderen aan te gaan werken, over grenzen van disciplines, generaties, en bestuurlijke lagen heen, vanuit een gemeenschappelijke kern. Hierbij heb ik bijzondere belangstelling dat nieuwe generaties en hun leefwereld (de toekomst) mee kunnen doen in het geheel.”


Onno Van Eijk

Communicatie, Strategie, Innovatie - Imagro

unnamed2.jpg

“Ons landbouw- en voedselsysteem verandert, voortdurend. Alleen weten we niet half wat er allemaal al in beweging is. Door slim te doen, recepten te delen en in elkaars keuken te laten kijken, kunnen we verandering versnellen en verdiepen. Voor de oogst van morgen. Aan het einde van dit traject hoop ik dat we zijn gegroeid tot een veranderaars netwerk met meer kennissen, kennis en ervaring. Een veranderaars netwerk gericht op doen!”


Annelie Boogerd

Senior Beleidsmedewerker Europees Landbouw Beleid - Ministerie van LNV

unnamed1.jpg

“Wat mij inspireert aan het lab is haar methodiek, om via echte co-creatie de transitie naar natuur-inclusieve landbouw en/of kringlooplandbouw vorm te geven. Ik heb tijdens de eiwitdialoog (2008/2009) een voorloper van de labmethode gebruikt en ben nog steeds onder de indruk van het effect op het gehele veld, ook 10 jaar na dato.

Aan het einde van dit traject hoop ik dat er een paar mooie projecten zijn ontstaan die laten zien hoe het wel kan, en wat je niet moet doen. Wellicht een groter project dat in het Nationaal Strategisch Plan van het GLB (Gemeenschappelijk Europees Landbouw Beleid)uitgevoerd kan worden.  Ik ben ook benieuwd te zien of deze methode (social innovatie lab) als tool opgenomen kan worden in het Nationaal Strategische Plan, onder het hoofdstuk innovatie. Zodat meer boeren en hun omgeving waarin ze opereren, geholpen worden de transitie naar kringlooplandbouw en/of natuur inclusieve landbouw te maken.”


Aldert van Eck

Beleidsadviseur Programma Versnelling Verduurzaming Veehouderij - Ministerie van LNV

unnamed.jpg

“De landbouw en veehouderij in Nederland moet duurzaam worden. Als boerenzoon en als ambtenaar bij het ministerie van LNV weet ik dat we met elkaar aan de slag moeten om aan de toekomst van de landbouw te werken. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt investeren in elkaar. Ik zie het lab als plek waar werelden bij elkaar komen en waarin we met gemotiveerde mensen samen kunnen werken aan nieuwe ideeën om de transitie in de landbouw vorm te geven.”


OvM.jpg

“Koopmans Koninklijke Meelfabrieken is een familiebedrijf met een lange en rijke historie, dat richt zich op de toekomst. Hieraan is onlosmakelijk goede zorg voor de wereld om ons heen verbonden. Wij pakken binnen onze keten de regie als het gaat om verschillende duurzaamheidsthema's maar wij kunnen dat niet alleen. Mijn wens is dat we middels het innovatielab nog breder in de keten goed rentmeesterschap kunnen bewerkstelligen. Ik kijk ernaar uit om samen met andere deelnemers een herkenbare en intrinsiek gemotiveerde groep te vormen die anderen inspireert om aan te sluiten bij bestaande initiatieven of zelf initiatieven te ontplooien om zo bij te dragen aan een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.”


Ted van den Bergh

Directeur - Triodos Foundation

dhr.van-den-bergh.006.jpg

“Voedsel(productie) is bepalend voor de gezondheid van de aarde en die van onszelf. Als duurzaamheid ergens belangrijk is, is het op dit terrein. Een visie op een duurzame voedselproductie met gezonde producten voor iedereen in een economisch evenwichtig model. Ik wil graag helpen een omslag in denken en doen tot stand te brengen waar het om de aarde en voedsel gaat.”


Marieke Creemers

Kwartiermaker - Netwerk Natuurinclusieve Landbouw & Communicatiecoördinator - DRIFT

Na enkele jaren in de voedselwereld en aan de voedseltransitie te hebben gewerkt, heb ik het gevoel dat het tijd is voor nieuwe stippen op de horizon: ik ben nieuwsgierig naar baanbrekende gedachten en innovatieve, écht ambitieuze plannen en wil deze samen met de andere deelnemers ontwikkelen of in elk geval denkrichtingen te bespreken. Hoe stap je nu echt over de schaduw van het huidige systeem heen? Ik hoop dat we elkaars perspectieven kunnen uitdagen en kracht halen uit de diversiteit van de groep, om de broodnodige voedseltransitie te versnellen.


Stephen Kronenburg

Manager Strategic Sourcing Fresh - Albert Heijn

20180716_123145-1.jpg

“Het innovatielab is een mooie kans om met stakeholders vanuit de gehele voedsel waardeketen na te denken over concrete initiatieven om de keten te verduurzamen. Ik zie er naar uit me verder te laten inspireren door verschillende deelnemers op het gebied van duurzaamheid, een breed netwerk binnen de keten op te bouwen en tegelijkertijd concrete input te verzamelen om de duurzaamheidsstrategie voor de AGF keten (aardappelen, groente en fruit) van Albert Heijn vorm te kunnen geven. 
Ik hoop dat we als groep gezamenlijk concrete initiatieven kunnen ontplooien die zorgen voor verdere verduurzaming van de voedselwaardeketen en daarnaast aansluiten bij de doelen die de verschillende stakeholders meebrengen vanuit hun organisaties.“


Suzanne Ruesink

Boerin - Boerderij het Westendorp

1440_Suzanne Ruesink.jpg

“Op dit moment willen zoveel partijen verandering, maar er gebeurt niks. Ik hoop dat er aan het einde van dit lab een visie ligt voor de landbouw en voedsel sector in NL voor de lange termijn waar de boer ook achter kan staan. Daarnaast wil ik graag gezamenlijk met andere partijen (overheid, keten, retail) beginnen met stappen zetten richting deze visie.”


Joost van der Cruijsen

Procesmanager - Waterschap de Dommel

c8586ae5-98e2-49c4-8067-ffb98a22df0e.jpg

"Ik doe mee aan dit lab omdat ik de afgelopen jaren heb gezien en ervaren dat we onszelf, onze bodem, ons water en onze lucht geweld aan doen met de huidige wijze van voedselproductie. Met het huidige systeem zetten we welzijn en gezondheid van toekomstige aardbewoners op het spel. Dat moet en kan echt anders, dat is een kwestie van beschaving. Het is naar mijn gevoel tijd voor een systeemverandering. Daar wil ik me met hart en ziel voor inzetten."

 


Evelyne van Dongen

Programmamanager - KennisCentrum Natuur en Leefomgeving

20180621_115542.jpg

“Klimaatsverandering, het opraken van grondstoffen, krimp in de regio’s en leefbaarheid voor mens en natuur zijn onderwerpen die mij zeer na aan het hart liggen. In mijn werk voor het KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, bouw ik, samen met een team en een netwerk van strategisch partners, aan een transitie die bijdraagt aan het vergroten van natuurwaarden en het herstel van biodiversiteit. Voor deze paradigma shift moeten we aan de slag, niets doen is geen optie! Én, om te slagen hebben wij elkaar nodig; we moeten met elkaar op zoek naar innovatieve oplossingen over (sectorale) ‘grenzen’ heen.”


Jan Willem Straatsma

Verduurzamer - FrieslandCampina

Straatsma, Jan Willem.jpg

“Voeding en landbouw, energie en klimaat, circulaire economie! We zijn al in transitie. Daarbij ervaren we trots en onbehagen. Zowel burgers, boeren, buitenlui, ngo's, kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven. Er is veel vernieuwingskracht beschikbaar welke gebundeld dient te worden. Ik zie het innovatielab als innovatiecentrum wat die bundelende rol gaat vervullen.

Ik hoop dat er aan het einde van het lab een vitaal netwerk functioneert waar gebundelde vernieuwingskracht vanuit gaat naar onze grote opdrachten op het terrein van duurzame voeding, gezondheid en landbouw. Daarnaast zie ik voor me dat we als labpartners, door het delen van opgedane inzichten, werk hebben gemaakt van opschaling. Voorbij best practises naar next practises mét schaal. En tenslotte, dat er een leiderschapscollectief opgebouwd is die zorgt voor nieuwe duurzame collectieve praktijken.”


Natascha Kooiman

Kwartiermaker - Transitiecoalitie Voedsel

01-4.jpg

“De uitdagingen waar we voor staan rond ons voedselsysteem zijn enorm. Het spel een beetje groener spelen voldoet niet meer. Als we naar een duurzaam en gezond voedselsysteem willen, zijn andere spelregels nodig. Geen van de spelers heeft om dit moment de kracht of macht om dat alleen voor elkaar te krijgen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Het innovatielab brengt koplopers samen die een duidelijke visie hebben over welke mogelijke richtingen om het gezamenlijk streven naar een gezond en duurzaam voedselsysteem tot een succes te brengen. Die krachtenbundeling vooral ook met se spel is hard nodig en ik kan alleen maar in mijn handjes knijpen als ik daar onderdeel van mag zijn en kan leren van de andere deelnemers.”


John van Duursen

Co-directeur - WIJ.land

John-Background.jpg

"De kansen voor meer natuur, gezonde voedselproductie en algehele kostenreductie zijn enorm. Alles is er al, maar de verbinding ontbreken. Daar is het nu tijd voor."


Anne Wim Vonk

Beleidsadviseur Grondwaterkwaliteit - Waterschap Aa en Maas

image_400x400.jpg

"Ik werk al zes jaar samen met Brabantse partijen aan de vraag hoe we emissies vanuit de landbouw naar water kunnen verlagen. Er worden stappen gezet, maar het gaat langzaam. Ik zoek creativiteit in nieuwe oplossingen op dat vlak. En naar nieuwe methoden om oplossingen dichterbij te brengen. Naast waterkwaliteit speelt ook klimaat (droogte & wateroverlast & CO2 uitstoot) en diverse vraagstukken binnen de agrarische sector (grondgebonden melkveehouderij, etc). Ik hoop in het lab tools en mensen te vinden om die puzzel op te lossen. De methodiek om op een versnelde manier prototypen te ontwikkelen trok mijn aandacht. Ik hoop dat wij als groep in het lab een aantal nieuwe initiatieven ontwikkelen, en een nuttig netwerk vormen.”


Douwe Jonkers

Teamleider Ondergrond - Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

ljMXdlrH_400x400.jpg

“De landbouw in Nederland is onlosmakelijk verbonden met de delta die we zijn en heeft het land mede in belangrijke mate gevormd: land van water en bodem. De vruchtbare delta biedt de landbouw veel mogelijkheden. De intensieve interactie tussen oppervlaktewater, bodem en grondwater en de vele functies die we aan gebieden toekennen maakt dat de landbouw een grote invloed heeft op en afhankelijk is van de omgeving. Het gezamenlijk met elkaar invulling geven aan ‘duurzame landbouw’ zodanig dat die is afgestemd op de omgeving en de ondernemer in staat is om op een maatschappelijke gewaardeerde wijze te boeren en een inkomen te verdienen inspireert me om mee te doen aan het innovatielab. Ik draag zelf ook graag aan deze ontwikkeling bij.”


Hans Koot

Aanvoerder Kernteam Duurzame Landbouw - Afdeling Water en Groen Provincie Zuid-Holland

IMG_6390.JPG

“De provincie Zuid-Holland daagt Voedselpioniers uit om samen te werken aan duurzame innovaties voor de landbouwsector in de vorm van proeftuinen. Deze proeftuinen worden ondersteund door de het open InnovatieNetwerk Zuid-Hollandse Voedselfamilies. Ik zou graag de ervaring van het verandernetwerk van de Voedselfamilies, ons Kennisteam en onze provinciale proeftuinen willen verbinden met andere netwerken. Mijn wens is dat het lab nieuwe samenwerkingsrelaties bespoedigt om zo impact te vergroten en te verbreden voor de verduurzaming van de landbouw- en voedselketen.”


Mariette Stolk

Procesbegeleider / aanjager / kwartiermaker voedsel(systeem) transitie

"Ik hoop aan het einde van het Lab een goed beeld en gevoel te hebben van het (dis)functioneren van het voedselsysteem in NL als geheel, om van daaruit te herkennen wat een potentievolle systeeminnovatie is en welke prototypes we hiervoor kunnen uitwerken en uittesten. Persoonlijk is mijn intentie om in de provincie Zuid-Holland samen met anderen, stakeholders in een RegioLab samen te brengen, waarin we in deze regio gericht verder kunnen bouwen aan de voedselsysteem transitie. Als groep hoop ik dat we betekenisvolle verbindingen hebben opgebouwd, die nog lang voedend zullen zijn voor elkaar en voor het voedselsysteem in NL als geheel. Ik ken de potentie om als 'veld' van systeem vertegenwoordigers bij elkaar te komen, in een betekenisvol proces en kijk er naar uit om in het Lab perspectieven, wijsheid en passies verbonden te zien en te gaan herkennen wat we samen kunnen betekenen.”


Wouter-Jan Schouten

Thema directeur Sustainable Food Systems - Top Institute Food and Nutrition

“Het realiseren van duurzame voedsel systemen, met positieve returns op natuurlijk, sociaal en financieel kapitaal is één van de grootste uitdagingen van onze tijd. Systemen met positieve impact gaan we nooit bereiken als we vanuit bestaande paradigma’s blijven werken; we zullen met elkaar toekomstbeelden met positieve impact moeten creëren en handelingsperspectieven moeten ontdekken die ons naar een echt duurzame toekomst kunnen leiden. Ik heb er vertrouwen in dat een voedselsysteem met positieve impact op bodem, water, biodiversiteit en klimaat mogelijk is, en ik hoop en verwacht dat het innovatielab ons als deelnemers zal inspireren om met elkaar die toekomstbeelden en handelingsperspectieven vorm te geven.”


Heleen Lansink

Boerin - De Melktapperij

a9b697f80.-detail.jpg

“Mijn intentie voor dit lab is om aan het eind ervoor te zorgen dat we met alle deelnemers in hun eigen omgeving & netwerk een gezamenlijke beweging kunnen inzetten. Voor mij is het belangrijk dat deze beweging gezamenlijk gedragen wordt en dat we elkaar door het hele land weten te vinden om invloed uit te oefenen op het systeem.“


Sjef Staps

Project Manager Sustainable Development - Louis Bolk Instituut

150423-Staps-04 uitsnede (2).jpg

"Vorig jaar heb ik zelf geïnitieerd om het u.lab (van Presencing Institute) te volgen met een aantal collega’s van het Louis Bolk Instituut en dat was erg inspirerend. De oefeningen waarbij we uitgedaagd werden om mensen te interviewen die een andere kijk hebben op het systeem, hebben een blijvende indruk gemaakt. De oefeningen verrijkten mijn blikveld en ik hoop dat het innovatielab een zelfde omgeving weet te creëren waar dat soort gesprekken en co-creatie mogelijk zijn."


Yvonne Faber

Programmaleider - Food Hub

Portret Food Hub_high res-9.jpg

“Voor mij zijn voedsel en landbouw het kruispunt van allerlei maatschappelijke vraagstukken. Eten is zo concreet, maar tegelijkertijd zo complex en abstract - van productie tot consumptie. Die wereld intrigeert mij. Waar dit voedselsysteem met een reden tot stand is gekomen, zijn we er inmiddels ook achter dat het niet vol te houden is. Het moet anders en dat vraagt om een transitie waarbij ons denken en doen fundamenteel verandert. Een dergelijke verandering is niet te coördineren vanuit de kantoren, maar moet breed gedragen worden. Dat kan alleen als de hele keten aansluit. Het proces en opzet van het lab lijken hier vanuit te gaan. Daarom wil ik meedoen.”


Willem Ferwerda

CEO - Commonland

"De toekomst van ons landschap ligt niet alleen in handen van boeren, natuurbeschermers, bedrijven of beleidsmakers maar in die van ons allemaal. Het landschap is de spiegel van ons innerlijk. Vanuit dat inzicht samen werken, zorgt voor acties op de grond die we voorheen niet voor mogelijk achten”


Gerdien Kleijer

Programmamanager Landelijk Gebied - Gemeente Ede

gerdien.kleijer_1407360954_82.jpg

"Boeren horen bij Nederland. Boeren staan aan de basis van de FoodValley, waar de gemeente Ede deel van uit maakt. Boeren produceren al jarenlang gezond en goedkoop eten. Maar de rek is eruit. Nederland is niet meer kampioen lage kostprijs. Een kwaliteitsproduct maken, dát is het probleem niet. Er voor betaald worden wel. Boeren zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen waarbij dierenwelzijn en zorg voor natuur en milieu betaald worden en zij perspectief hebben. Het baart mij zorgen dat het aantal boeren zo hard terugloopt. Dat moet anders! En zo anders dat we op nieuwe en andere manieren moeten zoeken, met alle partijen die betrokken zijn. Daarom doe ik mee met het Innovatielab!"


Andries Middag

Regiomanager - LTO Noord

Andries Middag.jpg

"Aan het einde van het lab hoop ik dat wij als groep meer overtuigd zijn en gezamenlijk kunnen laten zien dat samen en anders ook echt beter is. Hiermee bedoel ik dat wij kunnen realiseren dat het bundelen van krachten mensen uiteindelijk meer onafhankelijk maakt, dus dat mensen zelfbewuster kunnen kiezen met wie ze samenwerken en op welke manier ze dat doen. Ook hoop ik dat het leuker wordt om aan deze transitie te werken en dat wij kunnen aantonen dat er ook meer geld verdiend kan worden."

 


Rienke Groot

Secretaris - College van Rijksadviseurs

Rienke Groot.jpg

“De transitie naar een duurzame landbouw is een grote opgave, maar kan ons als samenleving heel veel brengen. We hebben veel te winnen aan biodiversiteit, gezondheid, een mooi landschap, goed en lekker voedsel en inkomen & werkplezier. Ik kijk er naar uit om mijn bijdrage aan deze transitie te leveren. Door te laten zien hoe we een aantrekkelijk leefklimaat kunnen realiseren waarin een florerende agro-foodsector samen kan gaan met biodiversiteit, landschap, water en recreatie.”


Conny Clazing

Programmaleider natuurinclusieve landbouw - Staatsbosbeheer en Projectleider Natuurinclusieve landbouw - RVO

pasfoto connie.jpg

”De mogelijkheden zijn er volop om te komen tot een duurzame ecologisch houdbare landbouw en voedselsysteem. De oplossingen zijn er ook grotendeels al. Ik zie dat we als deelnemers vanuit verschillende organisaties, samen met ondernemers met elkaar gaan werken aan een duurzaam en ecologisch houdbaar voedselsysteem. We staan aan het begin van een transitie die kan niemand op zichzelf te weeg kan brengen. Het samenbrengen van  voordenkers en voorlopers in het innovatielab kan tot verassende resultaten in de praktijk leiden. Want dat de resultaten of aanbevelingen in de koers, praktijk, onderzoek en onderwijs zal moeten gaan landen is evident.”


Bas Volkers

Coördinator cluster Natuurcombinaties - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

0a8c5a94-c4f8-443b-baea-13181d127f4e.JPG

“De kern van dit lab zit hem voor mij in het creëren van onderling vertrouwen bij de deelnemers om stappen te gaan zetten. Eerst kleine stappen met concrete prototypes, maar uiteindelijk grotere, meer fundamentele stappen richting een ecologisch houdbaar landbouw- en voedselsysteem in Nederland met perspectief voor de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel in Nederland. Daar kunnen we van leren en gezamenlijk op voortbouwen. De tijd is wat mij betreft hier rijp voor."


Hedwig Boerrigter

Directeur - Stichting Veldleeuwerik

Foto Hedwig Boerrigter april 2016.png

“Als je echt werk wilt maken van de transitie van ons huidige landbouw- en voedselsysteem, dat kun je dat niet in je eentje doen. Dat moet je met elkaar doen. In dit lab zie ik de kans om met een dedicated groep mensen die intrinsiek gemotiveerd is, samen te werken aan deze transitie. Een proces waarin we vanuit leiderschap met elkaar handvatten creëren voor hoe we kunnen kunnen komen tot daadwerkelijke impact en effecten.”


Anthonie Stip

Projectleider - De Vlinderstichting

DSC_2327_AS2017grzw.jpg

“Als ik met mijn handen door de aarde wroet, kom ik daar veel leven tegen. Wormengaatjes die zorgen voor lucht in de bodem, kevers die plaagdieren onder de duim houden. Al dat leven inspireert mij enorm om werk te maken van een gezonde landbouw. Gezond voor mens en dier, met als resultaat voedsel om trots op te zijn. Daar zijn we nog niet en de weg erheen gaat via onbekende paden. Het innovatielab zie ik als een route om – met partners uit maatschappij en keten - te werken aan een gebalanceerd voedselsysteem dat tegen een stootje kan.”


Duif Kraamwinkel

Projectleider - Federatie Particulier Grondbezit

Duif Kraamwinkel.JPG

“Ik spreek veel met mensen maar zie dat er nog te weinig echte samenwerkingen uit voortkomen. Vaak zeggen mensen heel vergelijkbare dingen, maar omdat ze een andere 'taal' spreken komen ze niet tot vernieuwende en duurzame verbindingen. Het inspireert mij om naar mensen te luisteren en te zien hoe we (ook non-verbaal) acteren en dan op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheid. Daar word ik enthousiast van en dat enthousiasme breng ik graag ook weer op anderen over. Het geheel is meer dan de som der delen."


Marinus Bogaard

Projectleider blauwe diensten - Waterschap Rijnland

IMG_20181009_130529745_BURST000_COVER_TOP.jpg

“Als waterschapper ben ik op zoek naar een duurzame en gezamenlijke lange termijn aanpak waarbij de melkveehouderij bedrijven schoon water als één van de basisbronnen voor de melkproductie gaan zien en zo gebruiken. Ook besef ik dat klimaatontwikkelingen vragen om antwoorden op systeemniveau. Daarom zie ik het innovatielab als een unieke kans om op gezamenlijke zoektocht te gaan, kijkend over eigen grenzen, met de belangrijkste stakeholders rondom het melkveebedrijf. Om samen vast te stellen wat echt duurzaam is.”


David van Zelm Van Eldik

Programmaleider Nederland van Morgen, directie Ruimtelijke Ordening - Ministerie BZK

Profielfoto david II.jpg

“In het lab wil ik graag samenwerking aangaan en inspiratievolle ideeën en contacten opdoen. Allemaal om ons landschap mooier en betekenisvoller te maken voor mens en natuur. Ook kijk ik ernaar uit meer ervaring op te doen met Theory U. Ik hoop dat we aan het einde van het lab zowel methodisch als qua inspiratie sterker staan ten behoeve van de urgente transitie van de landbouw.”


Jacomijn Pluimers

Senior Advisor Food and Agriculture - WWF Netherlands

“Ik hoop dat we aan het einde van het Oogst van morgen traject een beweging in gang hebben gezet die resulteert in herstel van biodiversiteit. Dat doen we door te verkennen hoe we boeren kunnen belonen voor hun prestaties voor biodiversiteit. Vanuit de biodiversiteitsmonitor hopen we samen te starten met regionale partners door heel Nederland aan concrete projecten en het testen van nieuwe verdienmodellen ”


Erik Pool

Algemeen Secretaris - Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en Directeur Participatie - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

juiste foto Erik Pool.jpg

”De aarde kan ons zoveel schenken als we ons een goede gast tonen. In het innovatielab verwacht ik die ondertoon in alle ontmoetingen aan te treffen, als een basis, een vertrekpunt voor samenwerking aan mooie initiatieven waarmee we een natuurlijke lanbouwtoekomst kunnen bouwen. Soms ben ik sceptisch over het eigen oplossend vermogen. Ik hoop dat het lab laat zien dat het optimisme mag overheersen als we uit ons eigen hokje stappen en samen willen optrekken. Dat lukt denk ik het beste door concrete projecten beet te pakken en daar wat van te maken - met onze poten in de vruchtbare klei dus.”


Tanja de Koeijer

Onderzoeker landbouw- en milieubeleid - WUR

pasfoto6oktober2016.jpg

“Mijn intentie is om tijdens het lab ook vooral het perspectief van de ondernemer in ogenschouw te nemen om ervoor te zorgen dat mooie ontwikkelingsrichtingen worden ontwikkeld die ook vanuit een ondernemersperspectief aantrekkelijk zijn. Op die manier hoop ik ervoor te zorgen dat we de meest kansrijke ontwikkelingsrichtingen aangrijpen om daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame, natuurinclusieve en circulaire landbouw


Ron Methorst

Onderzoeker en hoofddocent - Aeres Hogeschool

Ron Methorst - foto 2016.jpg

“De uitdagingen van de landbouw zijn groot en vragen om nieuwe verbindingen. Voor de oogst van morgen biedt heel veel aanknopingspunten en is een prachtige kans om met een brede groep mensen te werken aan nieuwe benaderingen vanuit brede en soms ook andere perspectieven om zo een mooi en gezond voedselsysteem in een veerkrachtig platteland te kunnen waarborgen.” 


Jan Bos

Programmamanager Landbouw en Natuur - Natuurmonumenten

image001.png

“Ik heb de afgelopen jaren, met pijn in mijn hart, veel leven zien verdwijnen uit het landelijk gebied. De laatste tijd ben ik hoopvol, het bruist, er zit verandering in de lucht. Een uitgelezen kans dus om de trend te keren en de rijkdom van bloemen, insecten en vogels terug te laten keren. Dat betekent op een nieuwe manier om gaan met het produceren en consumeren van ons eten. Het innovatielab kan hieraan bijdragen door de beweging die nu op gang komt te versterken en versnellen en met elkaar uit te vinden hoe we de rijkdom aan hoopvolle ontwikkelingen om ons heen kunnen opschalen en verder brengen.  Mijn wens is dat Natuurmonumenten, als organisatie, als beheerder van graslanden en akkers en als beweging van meer dan 700.000 mensen met hart voor natuur, een belangrijke bijdrage levert aan deze transitie. En dat we zo het Nederlandse landschap nog weer mooier maken!”


Marion Kunstt-Verhoeven

Directeur - BV de Hoeve Certificering /innovatie

portret.jpg

“Ik zie ernaar uit om binnen het innovatielab te werken aan een toekomstbestendige landbouw en veehouderij in Nederland, waarbij we integraal samenwerken aan een gezonde omgeving voor mens en dier. Ik wil zelf een bijdrage te leveren door waar ik me mee bezig houdt, namelijk certificering en innovatie voor keten duurzaam varkensvlees, te delen met anderen en gezamenlijk te werken aan integraal duurzame oplossingen voor de landbouwsector en veehouderij als geheel. Daarnaast hoop ik zelf nieuwe inspiratie op te doen.”


Jan ten Tije

Strategisch beleidsmedewerker gemeente Wierden & Voorzitter Coöperatie Markelokaal

IMG_7654.JPG

“Aan het einde van het lab hoop ik dat we nieuwe "verdienmodellen" hebben gerealiseerd die perspectief bieden aan mensen die het anders willen doen. Praktische modellen die ook in de praktijk toegepast en doorontwikkeld kunnen worden door gemeenschappen. Het geleerde wil ik graag overbrengen en toepassen in de praktijk. Bijvoorbeeld tijdens mij werk bij de gemeente Wierden en activiteiten bij de Coöperatie MarkeLokaal."


Peter Erik Ywema

'Boeren-luisteraar' en voormalig directeur - SAI Platform

27c21224-77f5-4eeb-a888-8e2c22bc28db.jpg

”In Nederland zie ik een (nog zwak) weefsel van betrokken mensen, organisaties  en bedrijven ontstaan dat versterking nodig heeft om verbindingen en doorbraken naar een duurzaam voedselysteem mogelijk te maken. In het lab laat ik me graag inspireren door de Theory U methode, toegepast in de complexe context van het Nederlandse landbouw en voedselsysteem. Ik hoop in het lab met relevante partijen uit de loopgraven-discussie te komen en aan het werk te kunnen op het gebied van verduurzaming van de landbouwproductie, en niet af te wachten.”


Saskia Joha- van Abswoude

Boerin - Hoeve Kazan

foto profiel.jpg

“Als boerin vind ik het belangrijk om erkenning en herkenning te krijgen van verschillende partijen binnen het landbouwsysteem. Het lab is voor mij een unieke mogelijkheid om in een relatief korte tijd met verschillende partners en stakeholders te spreken over de ‘oogst van morgen.’ Mijn wens is dat er nieuwe verbindingen worden aangegaan om de transitie-opgave meer vaart te geven. Hopelijk ontstaat er een helder speelveld met elkaar, een investeringshorizon, handvatten en een netwerk om de voedsel en landbouwtransitie een duw, beter nog, een slinger te geven!"


Van-Dedem.jpg

“In het lab wil ik vanuit verschillende invalshoeken, achtergronden, ervaringen en expertise een beeld krijgen van wat er mogelijk en uitvoerbaar is en tot een aantal concrete projecten komen vanuit een gedeelde toekomstvisie en doelstellingen. Ik breng hierin mijn kennis over grondexploitatie en pensioenfondsen mee waarin ik werk aan financiering voor natuurinclusieve streekboerderijen”.


Marjolein Derks

Wetenschapper agrarische bedrijstechnologie - WUR

_MG_1023.JPG

"Persoonlijk wil ik graag meedenken over een nieuw, houdbaar voedselsysteem voor de toekomst. Professioneel werk ik al met systeeminnovaties, en ik hoop dit netwerk te kunnen gebruiken om onze activiteiten op dat vlak te kunnen uitbreiden. In het lab hoop ik dat we komen tot nieuwe, houdbare verdienmodellen voor boeren, die duurzaamheid en kringlooplandbouw stimuleren. Als groep hoop ik dat we een beweging in de praktijk van de grond kunnen krijgen, waar alle partijen beter van worden en waarin we niet alleen dezelfde visie hebben, maar ook een plan richting die visie. De neuzen over de route dezelfde kant op, als het ware. Daarnaast hoop ik dat we ook verschil hebben kunnen maken 'op de grond'."


Liane Lankreijer

Initiatiefnemer - 'Voedsel in het hart van de stad'

43788540864_87d423c87e_o.jpg

“Uiteindelijk gaat het in dit lab letterlijk over onze oogst: wat eten we? Ik hoop dat het ons lukt om samen het leven weer voorop te stellen bij deze vraag. Dat we systemen creëren van boeren die met de natuur en de bodem gezond voedsel produceren voor een mensen. Mijn wens voor het lab is dat we met elkaar enkele van die natuurlijke patronen in ons voedselsysteem hebben vormgegeven en dat we slimme versnellers hebben ontworpen om het veelbelovende wat er al is sneller te doen groeien. Een groep die het verschil mogelijk maakte door samen de diepte in te gaan.

Persoonlijk weet ik al van kleins af aan dat alles op aarde verbonden is met elkaar in een natuurlijk geheel. Ik voel een diepe behoefte om mijn plek in dit geheel in te nemen, mijn stem te laten horen, bij te dragen. 'Je gevoed weten' is daarin leidend, als één van de kernen van het menselijk bestaan.”


IJsbrand Snoeij

Ondernemer - boerderij 't Paradijs in Barneveld

“Het lab zie ik als een virtuele ontmoeting op onze prachtige en kostbare boerderijen waarbij deelnemers elkaar inspirerende verhalen vertellen, bewogen raken, in beweging zijn en de diversiteit van de groep creativiteit stimuleert, nieuwe inzichten schetst met betrekking tot een gezamenlijk haalbaar toekomstbeeld, waarbij voedsel weer soeverein wordt en de positie van de boer en de consument in de keten verbeterd wordt.”


Janneke Blijdorp

Senior adviseur/ programmamanager landbouw-en voedseltransities - Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

“Je kunt vanuit veel verschillende perspectieven naar het voedselsysteem en gewenste oplossingen voor de nijpende maatschappelijke problemen die samenhangen met het systeem kijken. Belangrijk is dat mensen met verschillende kijkrichtingen, belangen, achtergronden op een goede manier met elkaar in gesprek gaan om zo samen zicht te krijgen op nieuwe wegen die bijdragen aan een volhoudbare toekomst van het landbouw en voedselsysteem. Ik hoop en verwacht dat het innovatie lab dit ons brengt. Daarnaast is mijn wens dat ik kan bijdrage aan het creëren van meer ontvankelijkheid binnen mijn ministerie voor nieuwe spelers en spelregels die nodig zijn om alternatieve oplossingsrichtingen en routes die voort komen uit de oogst van morgen en bij kunnen dragen aan een kringlooplandbouw die draait om de echte waarden van voedsel, te omarmen en faciliteren”


Patrick Kaashoek

Systeemtransitie projectontwikkelaar 

IMG_0420.JPG

“Wat ik van meerwaarde vind aan het Innovatielab is dat we met het hele systeem van landbouw en voedsel aan de slag gaan. Ik ben bereid om daarvoor mijn handen uit de mouwen te steken en tot concrete projecten te komen. Met elkaar echt iets doen, dat vind ik belangrijk. Een nieuw voedselsysteem ontstaat pas echt als we stappen zetten, en op ons bek durven gaan.”


Jan van Bergen

Senior beleidsmedewerker Duurzame Veehouderij - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

foto Jan van Bergen.jpg

“Om de langetermijndoelen van het milieu-, klimaat- en natuurbeleid te halen is een ingrijpende verandering nodig in het landbouw- en voedselsysteem. In het innovatielab richt ik me op de uitdagingen voor de dierlijke productie. Wat kan ik als beleidsmaker leren en wat kan ik toevoegen door de verbinding aan te gaan in dit traject voor co-creatie. Ik hoop dat het lab veel inspiratie en initiatieven gaat opleveren voor de verduurzaming in de veehouderij.”


Susan Drion

Onderzoeker, adviseur en organisator – Biodiversity in Business

Sus2_bijgesneden.jpg

“Mijn grootste wens is dat er meer toekomst voor de Nederlandse landbouw is. Dat er een diversiteit aan productiemethoden en boeren bestaat. Dat boeren zowel emotioneel als economisch gewaardeerd worden. Dat boer zijn een aantrekkelijk en enigszins toegankelijk beroep is.
Een aantal structurele zaken, zoals de relatie tussen platteland en stad, de grondprijzen en verdienmodellen gestoeld op kostenefficiëntie, lijken zo’n toekomst in de weg te staan. Dit zijn zaken die we integraal moeten aanpakken, met mensen uit het gehele voedselsysteem. Ik hoop dat Voor de Oogst van Morgen een plek gaat zijn waar we gezamenlijk tot oplossingen kunnen komen.”