Wat neem je mee uit het lab?

Het lab gaat niet alleen om bijeenkomen en inzicht verwerven; het doel is om samen landelijk en regionaal actie te ondernemen voor duurzame en veerkrachtige landbouw- en voedselsystemen. We streven naar langetermijnoplossingen en -partnerships, en ontwikkelen samen prototypen waarbij we bestaande kennis, kunde en initiatieven samenbrengen en effectief benutten.

Een zo groot mogelijke impact richting een duurzaam landbouw- en voedselsysteem; dat is de insteek. Dat wil zeggen: voorbij ons eigen kleine stukje en kijkend naar de overkoepelende en systematische kern van onze problemen en vraagstukken in de praktijk.

Het lab genereert waarde op vier niveaus:

Persoonlijk

 

Je ontwikkelt je eigen vermogen tot collectief leiderschap en sociale innovatie. Het lab biedt je een acceleratietraject om je initiatief in te brengen en van andere spelers en sectoren te leren. Gedurende het programma krijg je een beter inzicht in de complexiteit van het systeem, perspectief op het grotere geheel en voor de toekomst, en een netwerk waarin je toegang hebt tot specialistische kennis en mogelijke partners in het opschalen van jouw werk.


Op organisatieniveau

 

Je bent dankzij nieuwe kennis, netwerken, synergieën en prototypen beter in staat je organisatie stabieler en wendbaarder in de maatschappij (en het systeem) te positioneren. Het lab biedt een community die je verschillende perspectieven op het systeem geeft en de mogelijkheid biedt om deel uit te maken van vernieuwende prototypen. Zo kan jij met jouw organisatie bijdragen aan de transitie in je sector en het systeem, en bovendien beter meegroeien met de veranderingen die er plaatsvinden.


Sectoroverschrijdend

Naast netwerken, bouw je ook vernieuwende en sectoroverschrijdende samenwerkingen op, die we momenteel nog niet zien. Zo heb je de kans om je huidige initiatief aanzienlijk op te schalen, uit te breiden en te verbeteren. Bovendien krijg je feedback en input uit verschillende sectoren en ‘plekken’ in het systeem, die voor jou wellicht nog onbekend terrein zijn. Hier kunnen unieke partnerships uit voortvloeien.


Ons belangrijkste streven: door middel van systematische prototypen zullen we opschalen van regionale oplossingen tot landelijke impact. We zetten daarbij in op prototypen met helder leiderschap, een groot draagvlak en unieke partnerships zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de kunde, kennis en initiatieven die er nu al zijn. Werken met de middelen die we al hebben en het vormen van nieuwe ideeën om samen te kunnen opschalen en de transitie versnellen.

Op systeemniveau


Om dit te realiseren, biedt het lab:

  • Ruimte en ondersteuning voor het gezamenlijk ontwikkelen van sectoroverschrijdende prototypen* om versneld samen te kunnen leren en doorgroeien.

  • Inzet op unieke partnerships met oog op gezamenlijke veerkracht, inclusief het vinden en creëren van draagvlak en voldoende middelen.

  • Een gemeenschappelijke taal, zodat de verschillende partijen constructief met elkaar in gesprek kunnen en er werkelijk uitwisseling plaatsvindt.

  • Een plek waarbij alle aspecten en vertegenwoordigers van het systeem samenkomen op een manier dat er synergie kan ontstaan.

  • Ondersteunende tools en vaardigheden voor het versterken van het collectief innovatief vermogen; zowel tijdens het lab als in je eigen organisatie of initiatief.