Het proces

Het proces is opgezet in 3 fases, waarin we samen het collectief innovatief vermogen ontwikkelen. Na een kennismakingsdag in september komen we in november samen voor een driedaags proces op locatie, gevolgd door twee verdere contactdagen in fase 1 (nov. 2018 t/m feb. 2019). Dan gaan we in fase 2 aan de slag in de eigen regio met het bouwen van diverse prototypen (mrt. t/m nov. 2019). In fase 3 (dec. 2019 t/m feb. 2020) worden resultaten en inzichten geoogst en doorvertaald naar vervolgstappen.

96053-200.png

Fase 1: Grond bewerken en zaaien

November 2018 - februari 2019

We werken aan ons collectief vermogen om te innoveren. We leren elkaar kennen en verdiepen ons in het verandermodel Theory U om ons voor te bereiden op de toepassing daarvan in de volgende fase. Tijdens de eerste driedaagse bijeenkomst kiezen we de lokale thema’s voor de volgende fase.

- Driedaagse bijeenkomst: 19, 20 en 21 november

- Leerreizen: 28 januari

- Strategiesessie: 26 maart

- Offline en online support en coaching

Totaal: 5 contactdagen.

 

4147-200.png

Fase 2: Groeien en eerste oogst

Maart 2019 - november 2019

Gedurende 9 maanden passen deelnemers de input uit fase 1 toe in de praktijk. In meerdere regio’s worden diverse prototypen gestart, terwijl de ondersteuning en gezamenlijke verkenning gewoon doorloopt (3 gezamenlijke sessies en online support). Hierbij levert het lab ondersteuning op maat; in overleg en afhankelijk van wat er nodig is per regio/prototype.

 

Totaal: 3 contactdagen en begeleiding in het veld.

 

511326-200.png

Fase 3: Opschalen        

December 2019 - februari 2020

In deze fase ronden we af en oogsten we de inhoudelijke resultaten en geleerde lessen. Op persoonlijk (vanuit deelnemerperspectief) en op systeemniveau (vanuit collectief perspectief).

Inzichten worden geoogst en vertaald naar vervolgacties.

Wat is er nodig en wat kunnen wij doen om door te ontwikkelen?

Totaal: 2 contactdagen.