‘Voor de oogst van morgen’ wordt geïnitieerd vanuit een samenwerkingsverband tussen Commonland, dat de ‘4 Returns’ heeft ontwikkeld en wereldwijd landschapsherstelprojecten realiseert, en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). OFL faciliteert de dialoog op het gebied van de fysieke leefomgeving tussen de Rijksoverheid en samenleving.

info@oogstvanmorgen.net