Wie?

Over ons

Vanaf 2022 stellen Commonland en het OFL de kennis, methodieken, initiatieven en het netwerk, die ontwikkeld zijn in Voor de Oogst van Morgen en het Verrijkende Landbouw programma, beschikbaar in de vorm van een Versnellingshuis voor transitie. Dit Versnellingshuis biedt ondersteuning aan partijen die willen samenwerken aan een duurzaam landschap, op holistische wijze en met als vertrekpunt de bodem.

Het versnellingshuis is een lerende omgeving waarin praktijknetwerken van mensen die in gebieden samenwerken aan een duurzaam landelijk gebied, bijvoorbeeld boeren die beter met de bodem willen omgaan, kennis uitwisselen, korte ketens en nieuwe verdienmodellen creëren, verbonden worden met partijen die hen kunnen helpen om belemmeringen in wet-, beleid en regelgeving voor hun innovatieve praktijken weg te nemen. Dit kunnen regionale, nationale of Europese overheden zijn, maar ook maatschappelijke organisaties op het terrein van water, bodem en natuur en private partijen zoals toeleveranciers, voedselverwerkers, detailhandel, financiers en banken. Deze organisaties willen zelf ook een meer gebiedsgerichte aanpak en systeemvernieuwing, maar zijn nog zoekende hoe zij dat kunnen organiseren.

Door een proces van gezamenlijke analyse, reflectie en samenwerking, ontstaat een op vertrouwen gebaseerd netwerk van partijen die doelen realiseren op sociaal, economisch, inspiratie en ecologisch gebied (‘4 Returns’).

Het Versnellingshuis ondersteunt zowel regiolabs (proces in gebieden) als thema-/beleidslabs. Regiolabs richten zich op nieuwe arrangementen en afspraken in gebieden. Thema- en beleidslabs richten zich op de noodzakelijke systeemveranderingen in werkwijzen, beleid, regels en cultuur die duurzame, toekomstgerichte gebiedsaanpakken mogelijk maken. Ook organiseert het Versnellingshuis een leerproces tussen de labs en ontwikkelt het een bijbehorende kennisagenda.

Eind 2021 heeft het ministerie van LNV aangegeven samen met andere departementen gebruik te willen maken van het versnellingshuis. Begin 2022 zal in overleg met de departementen op het terrein van de fysieke leefomgeving hieraan nadere invulling worden gegeven. Voor nadere informatie / vragen kun je contact opnemen via:

info@oogstvanmorgen.net