Wat is een lab?

We komen in het lab met uiteenlopende partijen en mensen bijeen om onze gedeelde visie en intentie te ontdekken en samen innovatieve ideeën uit te testen en door te ontwikkelen. Laboratoria staan doorgaans in het teken van onderzoeken, uitproberen en observeren wat er bij bepaalde acties gebeurt. Dit lab streeft ernaar deze kwaliteiten te benutten en een ruimte te creëren om onze gezamenlijke uitdagingen op een slimme en bewuste manier aan te gaan.

‘Voor de oogst van morgen’ baseert zich o.a. op de volgende uitgangspunten:

  1. Dat de voornaamste uitdagingen van onze tijd een omwenteling vereisen in vijf maatschappelijke kerngebieden: agrarisch/voedselsector, gezondheid, onderwijs, financiën en bestuur.

  2. Dat we elkaar nodig hebben om bestaande initiatieven duurzaam op te kunnen schalen en het systeem bewust en collectief vorm te kunnen geven.

  3. Dat een gemeenschappelijke taal, ruimte en tools nodig zijn om het proces in goede banen te leiden en te zorgen dat we samen onze initiatieven kunnen versnellen en laten groeien.

  4. Dat er een nieuwe aanpak en een nieuwe manier van kennis vergaren nodig is waarbij flexibel denken en naar elkaar luisteren belangrijke vaardigheden zijn.

We trachten tot oplossingen te komen die verder gaan dan ons eigen kleine stukje van het systeem en die zich richten op de kern van de problemen en vraagstukken die we tegenkomen, zodat ze het collectieve welzijn dienen.

'Voor de oogst van morgen' bouwt voort op de jarenlange ervaring van onder meer Commonland met landschapsherstelprojecten en collectieve veranderprocessen.