Voor de oogst van overmorgen - het jongerenlab

Voel jij je aangetrokken om een rol te pakken in de transitie van het voedselsysteem? Ben je nieuwsgierig hoe en waar je kan beginnen? In Voor de oogst van overmorgen sluit je aan bij een netwerk van huidige en toekomstige leiders binnen het landbouw- en voedselsysteem.

Het jongere innovatielab Voor de oogst van overmorgen is een werkplaats waar toekomstige sleutelspelers uit het totale landbouw- en voedselsysteem in Nederland samen werken aan vernieuwende en duurzame oplossingen. Het lab begint met een uniek leiderschapsprogramma. Deelnemers leren van ervaren trainers het vermogen een verandering te realiseren in hun organisatie, netwerk of sector. Ook leren zij om met verschillende stakeholders op een constructieve manier het gesprek aan te gaan en vanuit een breder perspectief te kijken naar uitdagingen. De deelnemers krijgen inzicht in de complexiteit van het landbouw- en voedselsysteem en bouwen een netwerk op. De ambitie van het innovatielab is om deze veranderaars te helpen door te groeien zodat zij - ook zelfstandig na het lab - met hun netwerk, projecten kunnen versnellen en opschalen.

Deelnemers worden ondersteund in hun rol als ‘landschapsleider’ die met inzicht, kennis en lef samen met anderen systeemveranderingen kunnen realiseren. Zo wordt de oogst ook duurzaam geborgd (voedingsbodem blijft vruchtbaar).

Het lab is een parallelprogramma van Voor de oogst van morgen. Het innovatielab van Voor de oogst van overmorgen is ondersteunend aan het lab, de deelnemers zullen meewerken aan huidige prototypes binnen het lab.

Voor wie is het innovatielab?

Wij zijn op zoek naar actieve, leergierige jonge veranderaars van onder de 30 die interesse hebben in landbouw- en voedselsysteem in Nederland, omdat dit de doelgroep van toekomstige landschap leiders.

Wat gaat het innovatielab jou brengen?

  • Je ontwikkelt je persoonlijke leiderschapskwaliteiten
  • Je vindt nieuwe vormen van samenwerking
  • Je doet interessante en nieuwe contacten op > netwerk uitbreiden
  • Je zet jezelf als instrument in en breng daarmee verandering op gang

Verder brengt het lab:

  • Beweging in een systeem dat vastgelopen is.
  • De ruimte om vanuit het hart, als mens in het systeem stappen, volgens verandermodel Theorie U dat bewezen resultaat levert.
  • Een divers netwerk bij elkaar en zorgt dat partijen met verschillende belangen elkaar gaan versterken in plaats van beconcurreren.

Hoeveel tijd kost deelname?

Het lab beslaat ongeveer 6 maanden waar bij je 2 keer een meerdaagse hebt (1x3 dagen en 1x2).

De planning is als volgt: We starten eind september met een kennismakingsavond, eind oktober hebben we de 3 daagse om te starten, eind januari de 2 daagse. Tussendoor ga je zelf met een leercirkel aan de slag, een thema (leidend tot prototypes) waar jij mee aan de slag wilt en naar eigen inzicht in aanbod van relevante meetings waar jij deel van uit wilt maken.

Je wordt gecoacht en je bent mede maker van het programma!

We vragen je inzet en commitment, een bijdrage van 250 euro (die gesponsord mag worden door een bedrijf naar keuze, bij voorkeur voor betrokkenheid bij het lab) die je deels met de groep mag besteden aan een onderdeel naar eigen inzicht.

Onze voorkeur gaat er naar uit om een persoonlijk gesprek te hebben als je interesse hebt en op basis daarvan bepalen we samen of je mee gaat doen.

mail naar join@i4nature.world voor een meeting!

Xander Beks