Video impressie fase 1

Op 18 en 19 juni kwamen de deelnemers van het lab opnieuw bij elkaar voor de afsluiting van de eerste fase van het lab en de start van de volgende fase. Waar de afgelopen periode zich richtte op de ontmoeting en onderlinge verbinding, het creëren van een gedeelde intentie en een verdieping in het landbouw- en voedselsysteem, gaan we nu actief aan de slag met het zogenaamde prototypen. In deze korte video delen een aantal deelnemers en mensen van de organisatie hun ervaringen tot op heden.