Video impressie driedaagse aftrap

Van 19-21 november 2018 kwamen de ruim 80 deelnemers van het lab bij elkaar voor de aftrap van de eerste fase van het lab. Een fase die zich vooral richt op de ontmoeting en onderlinge verbinding, het creëren van een gedeelde intentie en een verdieping in het landbouw- en voedselsysteem. In deze video komen een aantal deelnemers en leden van het kernteam aan het woord over hun motivatie en verwachtingen.