Terugblik webinar 24 juni 2021

De wereld staat voor grote uitdagingen. Hoe ziet Nederland eruit in de toekomst? Hoe transformeren we ons kleine land tot een fijne plek voor iedereen? Duurzame landbouw, wonen en recreëren in het groen, energie produceren, biodiversiteit herstellen en een houdbare economie. Hoe gaan deze opgaven samen een plek geven in het Nederlandse landschap? De podcast Landlust creëert gesprek over de duurzame transitie. Na vijf afleveringen is deze podcast afgesloten met een webinar.

Gastspreker Jan Reinier de Jong

Tijdens de webinar op 24 juni 2021 komen een aantal belangrijke thema’s aan bod. Een van die thema’s is het verdienvermogen van de boer. Hoe kan een zonneveld een aantrekkelijk verdienmodel voor de boer zijn? En wat zegt dat over het verdienmodel van voedselproductie? Een MVO-adviseur is hier duidelijk in: “Er moet altijd een verdienmodel zijn, anders kun je niks. Op het moment dat er dan een verdienmodel is, wordt het ook weer ingewikkeld want wie verdient er dan aan? Dan wordt het coöperatieve model interessant.”

Invulling energietransitie

Een andere deelnemer vindt dat we zo goed mogelijk invulling moeten geven aan de energietransitie. “Als een stuk landbouwgrond beschikbaar gesteld wordt door een veehouder die ook een verdienmodel haalt uit de energietransitie, moet dat gewoon kunnen. Zoveel mogelijk gebruikmaken van de velden en daken. Maak de dakconstructies van stallen sterker zodat er panelen op geplaatst kunnen worden. De gemeente speelt hier een grote rol in.” 

Zonne-energie

Special guest Jan Reinier de Jong, akkerbouwer en zonneboer uit Drenthe, zit al 25 jaar in het vak. Hij heeft een zonneweide op zijn eigen grond en een zonneakker pool met wie hij een park van 60 hectare deelt. “Wij zetten de zonneweides op veenoxidatie grond. Dit is grond wat minder geschikt is voor akkerbouw. Kortom, een mooie locatie.” Grond wat minder geschikt is voor landbouw, is weer geschikt voor natuurenergie. Hoe maak je die afweging? Jan Reinier is hier duidelijk in: “In de afgelopen tien jaar is 11% van de landbouwgrond omgezet naar natuur. Wij hebben genoeg natuur in Drenthe.” Jan Reinier overwint een aantal obstakels, zoals tevredenheid van de omgeving en participatie van de gemeente. Op de vraag of hij het opnieuw zou doen met de kennis van nu antwoordt hij: “Zeker weten, maar dan zou ik zakelijker zijn.” Wat de toekomst brengt, weet hij niet. Hij hoopt op een mix van duurzame energie, kernenergie en energiebesparing.